V EuroPainClinics Fyzio usilujeme každodenně o to dostat vaše tělo do stavu bez bolesti, vrátit jej zpět do rovnováhy. Léčba vašich pohybových obtíží může navíc probíhat pod dvojím odborným pohledem – fyzioterapeuta a lékaře-specialisty.

Fyzioterapie se zabývá funkčními poruchami pohybového systému, kam patří poruchy kloubů, svalů, vazů, nervů a ostatních měkkých tkání a orgánů. Jejich náprava je v rukou fyzioterapeuta, který zjišťuje příčinu a navrhuje nejvhodnější fyzioterapeutický postup. Léčba strukturálních poruch, což znamená změnu určité struktury tkáně – například utržený sval, vyhřezlá ploténka, poškozená chrupavka v kloubu či zlomená kost, je pak v kompetenci lékaře-specialisty.

V EuroPainClinics Fyzio nabízíme jako mimořádně přínosný benefit pro klienta možnost řešit v rámci léčby bolesti obě problematiky současně. Naši fyzioterapeuti v Brně a Hradci Králové úzce spolupracují s lékaři-specialisty na intervenční léčbu bolesti všech pracovišť EuroPainClinics. Odborné propojení specialistů umožňuje sestavit komplexní a plně individualizovaný plán léčby pacienta – od fyzioterapie po ambulantní zákrok, případně operační výkon.

Jak to v praxi probíhá?

Lékař-specialista EuroPainClinics stanovuje diagnózu poruchy struktury pohybového systému na základě anamnézy, klinického vyšetření, zhodnocení nálezů zobrazovacích metod a ověření intervenčním testem. Fyzioterapeut EuroPainClinics Fyzio stanovuje objektivní diagnostiku funkčních motorických poruch pohybového systému jako celku, k níž využívá výsledků vyšetření analyzovaných pomocí počítačového software MFK. Oba specialisté tak mohou průběžně sledovat a kontrolovat zdravotní stav pacienta z hlediska strukturální i funkční poruchy po celou dobu jeho léčby, mohou konzultovat a podle potřeby upravovat léčebný a fyzioterapeutický plán tak, aby výsledek byl co nejoptimálnější.

Pro pacienta, který se v důsledku bolesti a pohybových obtíží ocitá ve značném fyzickém i psychickém nepohodlí, je tato kombinace více než prospěšná. Především se mu dostává srozumitelného vysvětlení k jeho obtížím, tedy o funkční poruše i diagnóze lékaře, v jasných souvislostech. Zároveň získává reálná doporučení, jak zvládat svůj zdravotní stav s bolestí lékařskou intervencí i fyzioterapií.

Řada klientů EuroPainClinics Fyzio přichází z ambulancí EuroPainClinics na doporučení specialistů, mnozí již na základě vyhodnocení E-konzultace, kdy je fyzioterapie lékařem doporučena jako vhodná možnost léčby. Stejně tak i klienti, kteří vyhledají přímo pracoviště fyzioterapie, mohou být na doporučení fyzioterapeuta naopak odesláni do ambulance léčby bolesti.

Proč je vhodné začít s fyzioterapií ještě před operací

Pokud se vy sami nebo na doporučení vašeho lékaře-specialisty EuroPainClinics rozhodnete využít naší fyzioterapie paralelně s vaší léčbou, a ideálně ještě před vlastním endoskopickým výkonem, jedná se o volbu, z níž můžete dlouhodobě profitovat. Ptáte se, proč začít se cvičením ještě před operací? Včasné zahájení cvičení vám přináší hned dva benefity – cviky, které se naučíte, vedou k osvojení správných pohybových návyků, které zůstávají ve vaší paměti. Jejich používáním tak vlastní aktivitou předcházíte bolesti ještě před operací, přičemž získané návyky budete automaticky používat i po operačním výkonu.

Fyzioterapie EuroPainClinics Fyzio v Brně a Hradci Králové je otevřena všem novým klientům a pacientům ambulancí EuroPainClinics nejen v Brně a Hradci Králové, ale také v Praze a Ostravě.

Využijte naši eFyzio-konzultaciještě dnes! Pokud je fyzioterapie pro vás vhodným řešením, velmi rádi si s vámi domluvíme termín vstupního vyšetření.


Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se do EuroPainClinics Fyzio vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Naše poradna: Jak často a po kolika opakováních mám cviky cvičit?
04.10.2022

Naše poradna: Jak často a po kolika opakováních mám cviky cvičit?

Připravili jsme pro vás seriál na téma Nejčastěji pokládané dotazy (FAQ) našim fyzioterapeutům.Fyzioterapie je jedním z nástrojů, jak tělo můžeme dostat do stavu bez bolesti, do ro...
Zobrazit
Cviky pro uvolnění nohou a správnou rovnováhu pohybu
29.09.2022

Cviky pro uvolnění nohou a správnou rovnováhu pohybu

Při fyzioterapii nohou využíváme senzomotorickou stimulaci, což je metoda na neurofyziologickém podkladě, která propojuje funkci celého pohybového aparátu. Cílem je přenastavení c...
Zobrazit
Přijmeme nového kolegu/kolegyni fyzioterapeuta do našeho týmu v Hradci Králové
23.09.2022

Přijmeme nového kolegu/kolegyni fyzioterapeuta do našeho týmu v Hradci Králové

SKVĚLÁ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST - přidejte se do našeho týmu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové! Nastoupit můžete ihned nebo podle dohody.
Zobrazit