Fyzioterapeut 

Bc. Bára Beníršková vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, aktuálně pokračuje v magisterském studiu Fyzioterapie na slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Jako fyzioterapeut působila v Levítově centru pooperační péče v Hořicích a několik let se zaměřovala na dlouhodobou rehabilitaci pacientů po dětské mozkové obrně (DMO) a cévní mozkové příhodě (CMP) v domácím prostředí. V rámci své fyzioterapeutické praxe pracuje s metodou MFK (Manuální fyzioterapeutická korekce) a specializuje se na moderní diagnostické a terapeutické koncepty Akrální koaktivační terapie (ACT) a Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS). Od října 2021 je členkou týmu EuroPainClinics Fyzio Brno.

Bc. Bára Beníršková je v současnosti na mateřské dovolené.