Fyzioterapeut

Mgr. Eliška Uhlířová absolvovala studium fyzioterapie na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Odbornou praxi vykonávala v letech 2013-2016 v řadě nemocničních zařízení a institucích jako např. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Nemocnici Pardubického kraje, ve Státních léčebných lázních Jánské lázně, v Rehabilitačním ústavu Hostinné a v MediCentru Praha, a.s.

Jako fyzioterapeut působila v Jedličkově ústavu v Praze a na rehabilitační klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dále pracovala s hráčkami Badmintonu ve Sportpark HIT v Hradci Králové.

Při svojí práci se zaměřuje na metodu MFK (Manuální fyzioterapeutická korekce), DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) a ACT (Akrální koaktivační terapie) a čerpá ze svých bohatých zkušeností z dlouholetého vedení klasického baletu.

Od července 2021 je členkou týmu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové.