MUDr. Jitka Skálová absolvovala studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2009 působí na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc a od roku 2021 je lékařkou Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. V rámci svojí profesní specializace se věnuje veškerým specializovaným úkonům a invazivním zákrokům v oblasti anesteziologie a intenzivní medicíny včetně spinální a epidurální anestezie, regionální anestezie a dalším.

Je členkou řady pracovních skupin jako například Sekce simulační medicíny, Sekce ultrazvukových metod, Sekce pro zajištění dýchacích cest a další, zaměřuje se na publikační a přednáškovou činnost a působí jako pedagožka na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.