Specialista na intervenční léčbu bolesti zad

MUDr. Michal Adam, FIPP, je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista. Je držitelem certifikátu lektora v ultrazvukem naváděné regionální anestezii. Lékařská studia absolvoval na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaríka v Košicích. V roce 2005 nastoupil jako lékař-anesteziolog do Fakultní nemocnice Sv. Anny v Brně, kde také po úspěšném složení atestační zkoušky pracoval jako zástupce ordináře na ortopedické klinice v pozici anesteziologa a zároveň školitele a působil v Centru pro léčbu chronické bolesti. 

Od roku 2020 působí na specializovaném pracovišti Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics Brno, kde je od září 2021 jmenován jeho vedoucím lékařem.

MUDr. Adam je držitelem prestižní mezinárodní lékařské certifikace FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), která je potvrzením vysoce odborné profesní kompetence v přesném a bezpečném ovládání intervenčních technik, opravňující (spolu s národní licencí) k výkonu těchto specializovaných technik po celém světě. Certifikaci uděluje světová organizace World Institut of Pain.


Odborná členství

  • Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLK JEP
  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)