1. Abychom Vám mohli službu eFyzio-konzultace poskytnout, potřebujeme k tomu zpracovávat Vaše osobní údaje.

2. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí samotné služby eFyzio-konzultace, tedy pro zajištění odborného posouzení zdravotnickým odborníkem (dále také jen „odborný konzultant“), zda jste vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, a případně také za účelem zprostředkování této konzultace/vyšetření, dle Vaší volby. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tedy plnění smlouvy spočívající v poskytnutí služby eFyzio-konzultace, o jejíž poskytnutí jste požádali.

3. Navíc ke zpracování osobních údajů týkajících se Vašeho zdraví potřebujeme získat Váš souhlas, jako samostatný právní základ pro zpracování těchto osobních údajů. V opačném případě je dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nejsme oprávněni zpracovávat. Právním základem pro zpracování osobních údajů o Vašem zdravotním stavu je tedy Váš souhlas, který udělíte současně s objednávkou služby eFyzio-konzultace.

4. Za účelem ochrany Vašeho soukromí a omezení zpracování osobních údajů pouze na ty, které skutečně k poskytnutí služby eFyzio-konzultace potřebujeme zpracovávat, nám prosím zasílejte (poskytujte) pouze ty osobní údaje, jejichž poskytnutí od Vás výslovně vyžadujeme.

5. Správcem Vašich osobních údajů, které nám v rámci služby eFyzio-konzultace poskytnete, je společnost EuroPainClinics Fyzio s.r.o., IČ 09999060, se sídlem Durďákova 336/29, Brno -  Černá Pole, PSČ 613 00, obchodní společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 122066, oprávněná k poskytování zdravotních služeb.

 

6. Společnost EPC Fyzio zpracovává Vaše Vámi poskytnuté osobní údaje následujícím způsobem:

7. Za účelem zajištění odborného posouzení využívá naše společnost služeb odborných konzultantů. Vaše osobní údaje společnost EPC Fyzio tedy předává těmto subjektům, které je zpracovávají pouze pro účely provedení odborného posouzení, zda jste vhodným kandidátem na odbornou vstupní konzultaci/specializovaného vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb. Tyto subjekty jsou samostatnými správci Vašich osobních údajů a jimi prováděné zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

8. Bude-li výsledkem odborného posouzení zajištěného v rámci eFyzio-konzultace, že jste vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a budete chtít, aby Vám společnost EPC Fyzio sjednala termín tohoto vyšetření u Vámi vybraného poskytovatele zdravotních služeb, můžete současně požadovat, abychom tomuto poskytovateli poskytli všechny osobní údaje, které jste nám již poskytli. V takovém případě nebudeme potřebovat Váš zvláštní souhlas za účelem předání těchto údajů Vámi vybranému poskytovateli zdravotních služeb.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, kterou rozumíme dobu

10. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů o Vašem zdravotním stavu máte právo kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud do té doby služba eFyzio-konzultace nebyla poskytnuta, tzn. pokud Vám do té doby nebyl zaslán výsledek odborného posouzení v rámci služby eFyzio-konzultace, tuto službu již nebudeme schopni poskytnout. Odvoláním Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu tedy zaniká náš závazek službu eFyzio-konzultace poskytnout. Pokud je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu odvolán až po poskytnutí této služby, doručení výsledku odborného hodnocení, naše společnost bude nadále Vaše osobní údaje uchovávat, jak je uvedeno v bodě 8 výše.

11. Vaše údaje zpracováváme s využitím těchto zpracovatelů, kteří jsou příjemci osobních údajů a budou je zpracovávat pro společnost EPC Fyzio, a to pouze v níže uvedeném rozsahu: EuroPainClinics Fyzio s.r.o., Durďákova 336/29, 613  00 Brno, IČO: 09999060

12. Z pohledu ochrany Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

13. Vaše práva můžete uplatnit písemně dopisem odeslaným na adresu naší společnosti anebo e-mailem na adresu buriankova@europainclinics.com.

Bezplatná online eFyzio-konzultace

Objednejte se do EuroPainClinics Fyzio vyplněním a odesláním formuláře bezplatné eFyzio-konzultace. Vaše obtíže budou posouzeny našimi specialisty a na základě toho vám navrhneme nejvhodnější způsob vaší terapie.

EuroPainClinics Fyzioterapie eFyzio-konzultaceBezplatná eFyzio-konzultace s fyzioterapeutem

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří váš čas

EuroPainClinics FyzioterapieŠetří vaše peníze

Blog

Naše poradna: Má fyzioterapie smysl před operací páteře?
23.11.2022

Naše poradna: Má fyzioterapie smysl před operací páteře?

Každá operace znamená pro člověka nejen fyzický zásah do jeho organismu, ale také značnou psychickou zátěž. Operace jako neznámá situace přirozeně vyvolává u pacienta řadu otázek a obav –...
Zobrazit
Naše poradna: Bude mě fyzioterapie bolet?
27.10.2022

Naše poradna: Bude mě fyzioterapie bolet?

O nejvhodnější fyzioterapeutické metodě rozhoduje váš fyzioterapeut na základě diagnostiky příčiny funkční poruchy, která vám způsobuje bolest či pohybové obtíže. Pomůže vám porozumět mec...
Zobrazit
Vaše příběhy: Fyzioterapie a intervence pod jednou střechou
24.10.2022

Vaše příběhy: Fyzioterapie a intervence pod jednou střechou

Fyzioterapie je v léčbě bolesti obvykle považována za cestu první volby. Pokud je současně kombinována s intervenčním výkonem, efekt terapie se může znásobit. Zkušenost, jak zvlád...
Zobrazit