Bc. Dominika Tobolková absolvovala bakalářská studia oboru Fyzioterapie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Disponuje několikaletou zkušeností z ambulantní fyzioterapie a působila také jako vedoucí ambulance fyzioterapie. Její profesní portfolio zahrnuje řada certifikovaných metod, například reflexní terapie, senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému, metoda L. Mojžíšové aj. Působí také jako lymfoterapeut, kdy se věnuje léčbě poruch lymfatického systému u řady diagnóz (limfedémy, lipedémy, elefantiázy atd.). Mezi její zájmy patří sport a vzdělávání v oblasti sportu, výživy a zdravého životního stylu. Od ledna 2023 je členkou týmu EuroPainClinics Fyzio Hradec Králové.