Bc. Ema Hutková absolvovala bakalářské studium oboru fyzioterapie na Slovenské zdravotnické univerzitě Bratislava, Fakulta zdravotnictví se sídlem v Banské Bystrici. Odborné vědomosti o anatomii a fyziologii člověka získala předchozím dvouletým studiem medicíny na University of Split School of medicine v Chorvatsku. V rámci studentské praxe prošla řadou zdravotnických zařízení, cenné profesní zkušenosti získala při své působnosti jako fyzioterapeut ve fyzioterapeutickém centru Physiotraining v Banské Bystrici. Ve své práci využívá poznatky řady fyzioterapeutických metod zaměřených na diagnostiku a terapii poruch pohybového systému včetně prevence, pracuje s mobilizačními technikami a prvky metody DNS (Dynamická Neuromuskulární Stabilizace) vycházející z vývojové kineziologie. V rámci dalšího profesního vzdělávání absolvovala akreditovaný kurz „Wellness pracovník – masérské služby", kde si osvojila řadu metod, postupů a technik pro výkon manuálních masáží. Mezi její zájmy patří sport, sebevzdělávání, ráda se věnuje zpěvu, cestování a rodině. Od července 2023 je členkou týmu EuroPainClinics Fyzio Brno.

Bc. Ema Hutková je v současnosti na mateřské dovolené.