Specialista na miniinvazivní léčbu zad

MUDr. Adam je atestovaný algeziolog, anesteziolog a intenzivista. Je držitelem certifikátu lektora v ultrazvukem naváděné regionální anestezii. Lékařská studia absolvoval na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaříka v Košicích. V roce 2005 nastoupil jako lékař-anesteziolog do Fakultní nemocnice Sv. Anny v Brně, kde také po úspěšném složení atestační zkoušky pracoval jako zástupce ordináře na ortopedické klinice v pozici anesteziologa a zároveň školitele. Od roku 2017 pracuje v Centru pro léčbu chronické bolesti, kde po absolvování atestace v oboru algeziologie působí doposud.

MUDr. Michal Adam působí od r. 2020 na specializovaném pracovišti EuroPainClinics Brno, kde je od září 2021 jmenován jeho vedoucím lékařem.

Odborná členství

  • Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLK JEP
  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)